Uděluji společnosti Beauty Finder s.r.o., U Hostavického Potoka 731/23, Praha 14, 19800, IČ:03767078 DIČ:CZ 03767078   souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které jim poskytuji.Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že obchodní společnost Beauty Finder s.r.o. . související se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Beauty Finder s.r.o. prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Beauty Finder s.r.o. , která si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Nejnovější komentáře

    Archiv

    Rubriky